Rekonštrukcia elektroinštalácii, bytových rozvádzačov

Rekonštrukcia elektroinštalácii alebo bytových rozvádzačov sa robí pri starých elektroinštaláciach. V minulosti sa elektroinštalácie robili formou hliníkových káblov, ktoré sú dnes už na sklonku životnosti a nespĺňajú potrebnú funkciu pre odoberanie, používanie elektrickej energie. Stará elektroinštalácia sa vyznačuje jednoduchosťou, najviac je vidieť nedostatok v kuchyni. Kuchyňa je miesto, kde v minulosti neboli domáce spotrebiče aké máme dnes. Čiže nám sem pribudlo kopu spotrebičov a tu je riziko preťaženia starých vodičov elektrickým prúdom.

Elektrický prúd

Elektrický prúd v starých elektroinštaláciach je v dnešnej dobe nedostatočne chránený poistkami. Staré elektroinštalácie v domoch nemajú istenie vo forme ističov a taktiež chýba aj najdôležitejšia súčasť a to je prúdový chránič. Prúdový chránič nám zabezpečujúce využívanie elektrickej energie tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu elektrického obvodu v prípade, že dôjde k úniku aj malého množstva elektrického prúdu mimo chránený obvod. Prúdový chránič nám svojou funkciou eliminuje riziko požiaru a smrteľným zásahom elektrickej energie – elektrickým prúdom.

Stará elektroinštalácia

rekonštrukcie elektroinštalácii-elektroinštalácie-elektrikár stará elektroinštalácia[/captio

Stará elektroinštalácia sa dá ľahko rozoznať. Väčšinou sú takto elektrifikované staršie objekty. Prívodný kábel je vedený vzduchom, elektromerová skriňa sa nachádza v objekte a nie v plote, v elektrickom rozvádzači sú poistky namiesto ističov a v objekte  je hliníková elektroinštalácia. Nedostatočná, stará alebo zlá elektroinštalácia sa vyznačuje blikaním svetiel, „bzunením“, kolísaním prúdu, vypadávaním elektriky, elektrickými skratmi, prehrievaním spojov.  Pri starých elektroinštaláciach je vysoké riziko vzniku požiaru alebo možný zásah elektrickým prúdom!

Rekonštrukciu elektroinštalácii je treba zveriť kvalifikovaným odborníkom. Nové elektroinštalácie by mali byť vykonané tak, aby spĺňali predpísané normy, bezpečnosť, funkčnosť a v neposlednom rade aj využitie. Pri rekonštrukciách elektroinštalácii sa využívajú najnovšie metódy v elektropriemysle. Hliníkové vodiče nahrádzajú medené, bytové rozvádzače sa komplet menia, poistky sú nahradené ističmi a prúdovými chráničmi. Celá nová elektroinštalácia objektov sa robí úplne nanovo od nových inštalačných krabíc, káblov až po nové zásuvky a vypínače. Nová inštalácia sa robí na mieru podľa potrieb zákazníka.

kontakt majamielektro