elektroinštalácie Galanta

Elektroinštalácie Galanta –  v novostavbách rodinných domov je elektrika väčšinou podľa želania zákazníkov, to jest na mieru. Na uvedených rodinných domoch boli káble vedené do steny. Žiadne káble po zemi, ktoré by prekážali alebo by zdržovali pri stavebných prácach. Vďaka tomu majiteľ „investor“ šetrí pri stavbe čas aj peniaze. V uvedených r. d. je vykonaná už nadštandardná elektrika, časť priestorov je riešená senzormi na svetlá, nočné svetlá, alarm,  videovrátnik, kamerový systém, regulácia teploty pre každú miestnosť a led osvetlenie. Elektrika na mieru si vyžaduje vysokú mieru pripravenosti, flexibility a odborný prístup.

elektroinštalácie Galanta - elektrikár Galanta - Galanta
elektroinštalácie Galanta
elektroinštalácie Galanta - elektrikár Galanta - Galanta
elektroinštalácie Galanta

Zanedbanie povinností

Nedodržaním alebo zanedbaním niektorých z týchto častí pri realizácii hrozí, že daný objekt “ rodinný dom, bytové priestory, nebytové priestory, priemyselné objekty…“ môže mať v budúcnosť problém s odoberaním elektrickej energie. Môže prísť k roztrhnutiu elektrického vedenia z dôvodu neoznačenia výstražnou fóliou alebo odchýlením sa od trasy projektu. Následky roztrhnutia, poškodenia elektrického vedenia majú za následok nefunkčnost elektrického vedenia. S tým súvisia aj problémy s odoberaním elektrickej energie.
Teda prichádza k materiálnej škode, ktorej sa chceme všetci vyhnúť. Preto treba brať dôraz pri zavádzaní elektrických prípojok aby nedochádzalo k zbytočným problémom s odoberaním elektrickej energie do budúcna. Nechať túto dôležitú časť na odborníkov, ktorí musia dodržať všetky postupy pri vedení elektrického vedenia do daných objektov je preto dobrou voľbou. Naši elektrikári sa riadia platnými normami v elektropriemysle. Dodržujú všetky náležitosti pri elektroinštalačných prácach a pri elektrifikácii je pre tím majamielektro prioritou. Elektrická prípojka, na ktorej boli vykonané všetky elektroinštalačné práce a dodržané všetky náležitosti. Elektrická prípojka bola prevedená ako predpríprava na stavbu rodinného domu. Prípojku tvorí kábel AYKY 4×16 , ktorý bol vedený do zemi v chráničke. Pod povrchom sa nachádza informačná fólia o uložený kábla. Taktiež bola osadená elektromerová skriňa, istič B25 a na pozemku bola osadená taktiež zásuvka 380/230V pre prípadnú potrebu elektrickej energie do budúcna.

Podružná elektromerová skriňa

Podružná elektromerová skriňa pre bytový dom, elektromerová skriňa je osadená za hlavným elektromerom. Na bytovom dome boli prevedené všetky elektromontážne práce a vrátane bleskozvodu, ktorý bol prevedený hrebeňovou sústavou. Bytový dom je rozdelený na 7 častí pre aj podružná elektromerová skriňa sa skladá zo siedmych podružných elektromerov. Pred každým elektromerom je nadradený istič. Každý elektromer je použitý pre každý byt osobitne a dá sa vynulovať. Čiže majiteľ si pri každom novom nájomcovi vynuluje elektromer a nemusí si zapisovať konečný stav elektromera, čo mu zjednodušuje a uľahčuje prácu.

elektroinštalácia Galanta - elektrikár Galanta - Galanta
podružná elektromerová skriňa pre bytový dom

kontakt majamiel