Elektrické prípojky

Elektrické prípojky sú neoddeliteľnou  súčasťou každého objektu, ktorý využíva elektrickú energiu „elektriku“. Život bez elektriny si dnes nevieme ani predstaviť. Elektrina v dome je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života.  Elektrina postupne nahrádza iné zdroje energie ako napr. plyn.  Preto treba v dnešnej dobe brať väčší dôraz na elektrické prípojky a hlavne na kvalitu prevedenia, dodržania projektovej dokumentácie, dostatočnej ochrane elektrického vedenia v zemi a takisto veľmi dôležitá vec výstražné značenie, ktoré informuje o uložení kábla na danom mieste.

elektrické prípojky-prípojky
           elektrické prípojky

Zanedbanie povinností

Nedodržaním alebo zanedbaním niektorých z týchto častí elektroinštalácii hrozí, že daný objekt “ rodinný dom, bytové priestory, nebytové priestory, priemyselné objekty…“ môže mať v budúcnosť problém s odoberaním elektrickej energie. Môže prísť k roztrhnutiu elektrického vedenia z dôvodu neoznačenia výstražnou fóliou alebo odchýlením sa od trasy projektu. Následky roztrhnutia, poškodenia elektrického vedenia majú za následok nefunkčnosť elektrického vedenia. S tým súvisia aj problémy s odoberaním elektrickej energie.
Teda prichádza k materiálnej škode, ktorej sa chceme všetci vyhnúť. Preto treba brať dôraz pri zavádzaní elektrických prípojok aby nedochádzalo k zbytočným problémom s odoberaním elektrickej energie do budúcna. Nechať túto dôležitú časť na odborníkov, ktorí musia dodržať všetky postupy pri vedení elektrického vedenia do daných objektov je preto dobrou voľbou. Naši elektrikári sa riadia platnými normami v elektropriemysle. Dodržujú všetky náležitosti pri elektroinštalačných prácach a pri elektrifikácii je pre tím majamielektro prioritou.

Elektroinštalácie Galanta, Sereď – elektrikár Galanta, Sereď

Elektrické prípojky boli vykonaná v okrese Galanta. Na uvedených prípojkach boli vykonané všetky elektroinštalačné práce a dodržané všetky náležitosti. Elektricke prípojky boli prevedené ako predpríprava na stavbu rodinného domu. Prípojku v Galante tvorí kábel AYKY 4×16 a prípojku v Seredi tvorí kábel AYKY 4×25. Káble boli vedené do zeme v chráničke. Pod povrchom sa nachádza informačná fólia o uložený kábla. Taktiež bola osadená elektromerová skriňa, istič B25 a na pozemku bola osadená taktiež zásuvka 380/230V pre prípadnú potrebu elektrickej energie do budúcna .

kontakt majamielektro