Galéria naších prác

 
 
 
 

Galéria našich prác – Majamielektro je rodinná firma, ktorá bola založená s cieľom ponúknuť elektroinštalácie a rekonštrukcie inštalácii v rodinných domoch, bytoch, priemyselných a administratívnych priestranstiev. Ďalej sa zaoberáme montážou bleskozvodov, elektrických prípojok, elektrického vykurovania a revíziami elektroinštalácii. Majamielektro si stojí za prevedenú prácu. U nás je na prvom mieste kvalita odvedenej práce a spokojnosť na oboch stranách. Elektroinštalácie sa nám stali už akýmsi hobby. Názor si môžete spraviť v našej galérii prác.  Majamielektro dáva automaticky záruku na vykonanú prácu a použité materiály. Pohybujeme sa dlhé roky v oblasti elektrotechniky, neustále sledujeme nové trendy v elektrotechnickom priemysle. V elektrotechnickom priemysle aktívne pracujeme od roku 2002. Elektrotechnika sa nám stala už rodinnou tradíciou a dedí sa z pokolenia na pokolenie. Korene našej elektrikárskej pôsobnosti siahajú do 60. rokov minulého storočia, kde naši starí otcovia elektrifikovali, pripájali a zavádzali prvé telefónne linky do domov “ vtedy n.p. Spoje“.

majamielektro - cenník
kontakt majamielektro

Majamielektro

Máme za sebou elektromontážne práce v zahraničných spoločnostiach aj práce v zahraničí. Na Slovensku sme pomáhali s montážami pri výstavbe automobilový závodov ako napríklad Peugeot, Kia, Volkswagen. Medzi naše skúsenosti patria aj montáže v podnikoch ako Duslo Šaľa, atómová elektráreň Jaslovské Bohunice, Slovnaft Bratislava, pomoc pri elektrifikácii tunela Sitina. Od roku 2014 sme sa zamerali už len na elektroinštalácie rodinných domoch a bytoch, rekonštrukcie elektroinštalácii, bleskozvodov, elektrických prípojok a montážami elektrického vykurovania Fénix. Elektroinštaláciu vieme spraviť aj na mieru podľa požiadaviek zákazníka lebo väčšinou sú zmeny oproti plánom. Pri elektroinštalácii na mieru sa robia osobitné obhliadky priamo na stavbe s majiteľom, kde vieme vypracovať návrh elektroinštalácie na mieru podľa potrieb, zvyklostí majiteľa na každú miestnosť, situáciu do detailov. 

Elektroinštalácia na mieru si vyžaduje odborný prístup, profesionalitu, flexibilitu a majamielektro je zárukou kvalitne vypracovanej a prevedenej elektroinštalácie. Medzi naše súčasne rozširujúce aktivity patrí výroba oceľových strmienok na mieru. Strmienka sú veľmi presného tvaru.

galeria našich prác - majamielektro
Galéria našich prác