Elektroinštalácie Trnava – elektrikár Trnava

Elektroinštalácie rodinných domov  prebehli v meste Trnava a bola podľa želania zákazníka, čiže na mieru. Elektroinštalácia na mieru si vyžaduje vysokú mieru pripravenosti, flexibility a odborný prístup. Na uvedených rodinných domoch v Trnave boli elektroinštalačné káble vedené do steny. Žiadne káble po zemi, ktoré by prekážali alebo by zdržovali pri stavebných prácach. Vďaka tomu majiteľ „investor“ šetrí pri stavbe čas. V uvedenom rodinnom dome je vykonaná už nadštandardná elektroinštalácia „elektrifikácia“, časť priestorov je riešená senzormi na svetlá, vstup je na otlačok prsta, žalúzie na diaľkové ovládanie, vykurovanie je tepelným čerpadlom, automatické led osvetlenie v stavaných skriniach pri otvorení, videovrátnik…..

Elektroinštalácie „resp. elektrifikácie“ sa začali zavádzať v 20-30 rokoch minulého storočia. Prvé elektroinštalácie boli úplne jednoduché. Jednalo sa len o pár svetiel a zásuviek v celom dome. Zo začiatku sa používali hliníkové drôty ťahané v ochranných elektrických“inštalačných“ trubkách. Neskôr ich nahradili hliníkové káble. Všetky elektrické rozvody boli chránené poistkami. Rokmi, skúsenosťami a neustálou náročnosťou či už odberom elektrickej energie, využívaním internetu a pod sa aj inštalácie v rodinných domoch postupne zlepšovali, zväčšovali. V súčasnej dobe sa ťahajú len medené elektrické rozvody.

Medené elektrické rozvody

Medené elektrické rozvody sú trvácnejšie, zaťažiteľnejšie ako hliníkové a preto spĺňajú všetky kritéria súčasnej modernej doby. Dnes máme už bežne rodinné domy, ktoré nepotrebujú plyn. Vykurovanie, varenie je riešené elektrinou. Preto by sa mal brať ohľad na presnosť, kvalitu spojov a čo je najviac dôležité aj efektívnosť, teda rozmiestnenie a samotné riešenie elektroinštalácie. Každý dom, objekt je iný, teda zakaždým potrebujeme aj iné riešenie elektroinštalácie. Náročnosť rodinných domov, objektov alebo bytových jednotiek je rôzny, záleží od majiteľa každého z nich a pri stále sa zvyšujúcich nárokoch na elektroinštalačné práce sa využívajú čoraz viac prepracovanejšie metódy, preto aj pre tím majami je prioritou nasledovať trend v spoločnosti a ponúknuť zákazníkom čo najlepšie možnosti využitia noviniek v elektrotechnickom priemysle.

majamielektro kontakt