Oprávnenia

§ 23 Elektrotechnik na riadenie činností alebo riadenie prevádzky