Elektroinštalácie Galanta

elektroinštalácie Galanta

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

elektroinštalácie Galanta-elektroinštalácia rodinného domu Galanta – elektrikár Galanta

Elektroinštalácia Galanta v novostavbách rodinných domov  je väčšinou želania zákazníkov, to jest na mieru. Na uvedených rodinných domoch boli elektroinštalačné káble vedené do steny. Žiadne káble po zemi, ktoré by prekážali alebo by zdržovali pri stavebných prácach. Vďaka tomu majiteľ „investor“ šetrí pri stavbe čas aj peniaze čo je prioritou pre majamielektro. V uvedených r. d. je vykonaná už nadštandardná elektroinštalácia „elektrifikácia“, časť priestorov je riešená senzormi na svetlá, senzori na nočné svetlá, nechýba ani kvalitný alarm, kamerový systém,  videovrátnik, kamerový systém, regulácia teploty pre každú miestnosť zvlášť a a v neposlednom rade, dnes už skoro bežná a moderná vec led osvetlenie. Elektroinštalácia na mieru si vyžaduje vysokú mieru pripravenosti, flexibility a odborný prístup.

elektoinštalácie Galanta
príprava bytového rozvádzača

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie „resp. elektrifikácia“ sa začali zavádzať v 20-30 rokoch minulého storočia. Prvé elektroinštalácie boli úplne jednoduché. Jednalo sa len o pár svetiel a zásuviek v celom dome. Zo začiatku sa používali hliníkové drôty ťahané v ochranných elektrických“inštalačných“ trubkách. Neskôr ich nahradili hliníkové káble. Všetky elektrické rozvody boli chránené poistkami. Rokmi, skúsenosťami a neustálou náročnosťou či už odberom elektrickej energie, využívaním internetu a pod sa aj inštalácie v rodinných domoch postupne zlepšovali, zväčšovali. V súčasnej dobe sa ťahajú len medené elektrické rozvody.

Medené elektrické rozvody

Medené elektrické rozvody sú trvácnejšie, sú zaťažiteľnejšie preto spĺňajú všetky kritéria súčasnej modernej doby. Dnes máme už bežne rodinné domy, ktoré nepotrebujú plyn. Vykurovanie, varenie je riešené elektrinou. Preto by sa mal brať ohľad na presnosť, kvalitu spojov a čo je najviac dôležité aj efektívnosť, teda rozmiestnenie a samotné riešenie elektroinštalácie. Každý dom, objekt je iný, teda zakaždým potrebujeme aj iné riešenie elektroinštalácie. Náročnosť rodinných domov, objektov alebo bytových jednotiek je rôzny, záleží od majiteľa každého z nich a pri stále sa zvyšujúcich nárokoch na elektroinštalačné práce sa využívajú čoraz viac prepracovanejšie metódy, preto aj pre tím majami je prioritou nasledovať trend v spoločnosti a ponúknuť zákazníkom čo najlepšie možnosti využitia noviniek v elektrotechnickom priemysle.

Elektroinštalácie Galanta

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Elektroinštalácie Galanta-elektrikár Galanta-elektroinštalačné práce Galanta

Elektroinštalácie Galanta-elektrikár Galanta-elektroinštalačné práce Galanta
Elektrické prípojky sú neoddeliteľnou  súčasťou každého objektu, ktorý využíva elektrickú energiu „elektriku“. Život bez elektriny si dnes nevieme ani predstaviť. Elektrina v dome je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Elektrina postupne nahrádza iné zdroje energie ako napr. plyn.  Preto treba v dnešnej dobe brať väčší dôraz na elektrické prípojky a hlavne na kvalitu prevedenia, dodržania projektovej dokumentácie, dostatočnej ochrane elektrického vedenia v zemi a takisto veľmi dôležitá vec výstražné značenie, ktoré informuje o uložení kábla na danom mieste.

Zanedbanie povinností

Nedodržaním alebo zanedbaním niektorých z týchto častí elektroinštalácii hrozí, že daný objekt “ rodinný dom, bytové priestory, nebytové priestory, priemyselné objekty…“ môže mať v budúcnosť problém s odoberaním elektrickej energie. Môže prísť k roztrhnutiu elektrického vedenia z dôvodu neoznačenia výstražnou fóliou alebo odchýlením sa od trasy projektu. Následky roztrhnutia, poškodenia elektrického vedenia majú za následok nefunkčnost elektrického vedenia. S tým súvisia aj problémy s odoberaním elektrickej energie.
Teda prichádza k materiálnej škode, ktorej sa chceme všetci vyhnúť. Preto treba brať dôraz pri zavádzaní elektrických prípojok aby nedochádzalo k zbytočným problémom s odoberaním elektrickej energie do budúcna. Nechať túto dôležitú časť na odborníkov, ktorí musia dodržať všetky postupy pri vedení elektrického vedenia do daných objektov je preto dobrou voľbou. Naši elektrikári sa riadia platnými normami v elektropriemysle. Dodržujú všetky náležitosti pri elektroinštalačných prácach a pri elektrifikácii je pre tím majamielektro prioritou.

Elektrická prípojka Galanta

Elektrická prípojka vykonaná v okresnom meste Galanta, na ktorej boli vykonané všetky elektroinštalačné práce a dodržané všetky náležitosti. Elektrická prípojka bola prevedená ako predpríprava na stavbu rodinného domu. Prípojku tvorí kábel AYKY 4×16 , ktorý bol vedený do zemi v chráničke. Pod povrchom sa nachádza informačná fólia o uložený kábla. Taktiež bola osadená elektromerová skriňa, istič B25 a na pozemku bola osadená taktiež zásuvka 380/230V pre prípadnú potrebu elektrickej energie do budúcna.

Elektroinštalácie Galanta
podružná elektromerová skriňa-elektroinštalácie Galanta

Podružná elektromerová skriňa

Podružná elektromerová skriňa pre bytový dom, elektromerová skriňa je osadená za hlavným elektromerom. Na bytovom dome boli prevedené všetky elektromontážne práce a vrátane bleskozvodu, ktorý bol prevedený hrebeňovou sústavou. Bytový dom je rozdelený na 7 častí pre aj podružná elektromerová skriňa sa skladá zo siedmych podružných elektromerov. Pred každým elektromerom je nadradený istič. Každý elektromer je použitý pre každý byt osobitne a dá sa vynulovať. Čiže majiteľ si pri každom novom nájomcovi vynuluje elektromer a nemusí si zapisovať konečný stav elektromera, čo mu zjednodušuje a uľahčuje prácu.
https://majamielektro.sk/kontakt/